Córrer el risc per poder ajudar el fill

El Sr. Ramon em porta l’informe d’alta hospitalària.

Ha estat ingressat per una hemorràgia digestiva alta greu. Es troba molt dèbil. Aquest problema s’afegeix a la seva patologia de base que és una insuficiència respiratòria per a la qual necessita oxigen a casa.
Continua llegint